Kullanıcı sözleşmesi

Bu sayfada bulunan maddeler, plasyum.com ile plasyum.com müşterileri arasındaki alışveriş ve kullanım şartlarıdır. Alışveriş öncesi bu sayfadaki bütün maddeleri okumanız gerekmektedir.

Bir tarafta Plasyum.com (Bundan sonra "ŞİRKET" olarak sayılacaktır) ile diğer tarafta -ŞİRKET TARAFINDAN İŞLETİLEN plasyum.com (Bundan sonra "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır) internet adresinde- ürün alımı yapmak üzere "ALICI KULLANICI" veya ürün satışı yapmak için aracılık yapan "BAYİ" tüm özel ve tüzel kişiler arasında aşağıdaki şartlarla işbu kullanıcı sözleşmesi imzalanmıştır. Bütün "ALICI KULLANICILAR" ve "BAYİLER", "İNTERNET SİTESİNE" ÜYE OLMAKLA BU SÖZLEŞMENIN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİ PEŞİNEN ve GAYRİKABİLİ RÜCU OLARAK ONAYLADIKLARINI KABUL EDERLER.
Siteye üye olmak isteyen veya alışveriş yapmak isteyen tüm "ALICI KULLANICILAR"ın 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Üyelik başvurusunun yapılması veya "KULLANICI SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM VE KABUL EDİYORUM" ibaresinin seçilmesi ve işbu sözleşmenin onaylanmasıyla birlikte üye 18 yaşından büyük olduğunu kabul etmektedir. Bu beyanın doğruluğundan üye sorumlu olup, gerçeğe aykırı beyan yapılması halinde "ŞİRKET" hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk taşımayacağını beyan eder.
KULLANICILARIN ALIŞVERİŞ ŞARTLARI plasyum.com "İnternet Sitesi" nde üyelik aşamasında "ALICI KULLANICI" olmak üzere tek çeşit kullanıcı bulunmakta olup, "İnternet Sitesi" ne üyelik aşamasında aday "ALICI KULLANICI" olacaktır. "ALICI KULLANICILAR" a ilişkin ayrıntılı düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. ALICI KULLANICILAR", plasyum.com "İnternet Sitesi" ne üye olarak "ŞİRKET" ile yalnızca ürün satın alma konusunda anlaşmış bulunan kullanıcılardır. "ALICI KULLANICILAR" ın "İnternet Sitesi" nde teshir edilen ve satın alacakları ürünler "İnternet Sitesi" nde "ŞİRKET" stoklarıyla, "ŞİRKET" in teknolojik ve sınaî imkânlarıyla sınırlıdır. Siparişler, plasyum.com "İnternet Sitesi" nde görünen fiziki - görsel durumlarından farklılıklar gösterebilir, siparişler ŞİRKET stoklarıyla sınırlıdır. "ALICI KULLANICILAR" plasyum.com "İnternet Sitesi" nin adı başta olmak üzere, bu sitede teşhir edilen ürünlerin, yazı, resim ve tasarımların ve "İnternet Sitesi" nin işleyiş sisteminin bütün haklarının Plasyum.com ait olduğunu, yukarıda zikredilenlerle birlikte, "ŞİRKET" e ait olan hiçbir hak konusunun izinsiz kullanılmayacağını peşinen kabul etmektedir. Bu hak veya hakların izinsiz kullanımı halinde "ŞİRKET" derhal yasal takibat başlatır ve kullanıcının üyeliği askıya alınır. "ALICI KULLANICILAR" plasyum.com "İnternet Sitesi" ne sipariş vererek, sipariş verdiği ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri peşinen kabul ve teyit etmektedir. "ALICI KULLANICILAR" plasyum.com "İnternet Sitesi" den kredi kartı ile sipariş verebilirler. Siparişin "ŞİRKET" tarafından değerlendirilmeye alınma zamanı siparişin verilme zamanı değil, ürün bedelinin tüm vergiler toplamının kredi kartından tahsilâtının yapıldığı andır. ŞİRKET satın alımlarda belli başlı promosyonlar yayınlayabilir, bu promosyonları belli durumlarda gerekçe göstermek durumunda olmaksınızın geçersiz kılabilir "ALICI KULLANICILAR" konu hakkında negatif yol izlemesi durumunda ŞİRKET "ALICI KULLANICI" hesaplarını hiç bir ödeme yapmak zorunda olmaksızın askıya alabilir. Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca plasyum.com "İnternet Sitesi" nden sipariş veren "ALICI KULLANICILAR" ın satın aldıkları mallarda EPİN ürünü olduğunu için vazgeçme hakları bulunmamaktadır. "ALICI KULLANICILAR" ın siparişleri kendilerine site üzerinden teslim edilir.
plasyum.com önceden haber vermeksizin, teşhirde bulunan ürünlerinde ve bu ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sistem otomatik çalışmaktadır. Alınan ürünler anında teslim edilir. Herhangi bir problem çıkması durumunda plasyum.com durum bildirildiği taktirde yeni ürün gönderir veya manuel teslim yapar.
Sistem otomatik çalışmaktadır. A"ALICI KULLANICILAR", standart ürün siparişlerini kodlar aktarılmadı ise veya e-posta ile gönderilmemiş ise iptal edebilirler. İptal işlemini, canlı destekten gerçekleştirilebilirler. lınan ürünler anında teslim edilir. Herhangi bir problem çıkması durumunda plasyum.com durum bildirildiği taktirde yeni ürün gönderir veya manuel teslim yapar.
"ALICI KULLANICILAR" ın şifreli ürünlerin, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca plasyum.com "İnternet Sitesi" nden sipariş veren "ALICI KULLANICILAR" ın satın aldıkları mallarda cayma hakları bulunmamaktadır. İPTAL ve İADE KOŞULLARI 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım, teslimatı dijital ortamda yapılan ürünler ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Plasyum.com üzerinde satılan ürün "PLASYUM KREDİSİ" olarak resmi kayıtlarda yer alıyor olup tamamen dijital ortamda anında ifa edilen dijital bir üründür. Bu yüzden hiç bir koşulda nakdi iadesi bulunmamaktadır. "PLASYUM KREDİSİ" kullanılarak alınan ürünlerde belli şartlarda yetkili isniyatifleri doğrultusunda "PLASYUM KREDİSİ" iadesi yapılmaktadır. Bu iadeler nakdi iade değildir, aldığınız ürün iade alınır ve kredileriniz Plasyum.com hesabınıza eklenir.
"ALICI KULLANICILAR" ın plasyum.com üzerinden almış olduğu ürünlerin garantilerini ve değişim haklarını plasyum.com tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir.
"ŞİRKET" sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. plasyum.com adresini ziyaret eden ve/veya alışveriş yapan üye veya üye harici tüm kullanıcılar işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.